Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, że pod­czas mroże­nia lodowiska, przed zbliża­ją­cym się sezonem, awarii uległ pod­wójny wymi­en­nik płaszc­zowo-rurowy odpowiedzial­ny za mroże­nie. Koniecz­na jest całkowi­ta wymi­ana urządzenia. Nieste­ty urządzenia tego typu robione są na zamówie­nie i to poza grani­ca­mi naszego kra­ju. Złożyliśmy już zamówie­nie na urządze­nie, ale czas jego pro­dukcji i dostawa ze Szwecji spowodu­je, iż otwar­cie lodowiska Pias­tor w sezonie 2015/2016 zostanie opóźnione.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content