Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż tegoroczny Rodzin­ny Rajd Rowerowy odby­wa­ją­cy się w ramach Memo­ri­ału im. mł. kpt. Andrze­ja Kaczyny i dh. Andrze­ja Mali­nowskiego będzie prze­b­ie­gał nową, zmienioną trasą. Szczegóły trasy zna­j­du­ją się w zamieszc­zonym poniżej reg­u­laminie. Zaprasza­my do udzi­ału w Rajdzie!

Reg­u­lamin

Kar­ta zgłoszeniowa

Memorial 23 rajd rowerowy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content