Mias­to Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz NSZZ “Sol­i­darność” przy KP PSP w Raci­borzu zaprasza­ją do zgłasza­nia się w kole­jnej edy­cji Rodzin­nych zma­gań rowerowych. Tegorocz­na edy­c­ja Rodzin­nego Raj­du Rowerowego odbędzie się dnia 23.08.2015 (niedziela). Start o godzinie 12.00 z ul. Nowej w Raci­borzu. Poniżej do pobra­nia reg­u­lamin Raj­du oraz kar­ta zgłoszeniowa.

Reg­u­lamin — Reg­u­lamin XVII Rodzin­nego Raj­du Rowerowego 2015

Kar­ta zgłoszeniowa XVII Rodzin­nego Raj­du Rowerowego 2015

Memorial 23 rajd rowerowy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content