Magda i MichałWalen­tyn­ki z siatkówką

Are­na RAFAKO goś­ciła dziś miłośników siatków­ki. Impreza miała charak­ter rekrea­cyjno — sportowy. Warunk­iem udzi­ału w walen­tykowym turnieju był buzi­ak zakochanej pary. Uczest­ni­cy stanęli na wysokoś­ci zada­nia — miłos­nych pocałunków jak również czys­tej sportowej rywal­iza­cji było naprawdę sporo. OSiR dla najlep­szych par przy­go­tował puchary a dla wszys­t­kich uczest­ników spec­jalne walen­tynkowe dyplomy.

Klasy­fikac­ja końcowa:

1.Michał i Magda

2.Sabi­na i Konrad

3.Agniesz­ka i Tomek

Simona i Marcin

4.Iza i Edek

Ewa i Patryk

 

Spec­jalne wyróżnienie:

Najbardziej całuś­na para                             – Ewa i Patryk

Najbardziej walecz­na para                           – Simona i Marcin

Najbardziej skocz­na para                            – Sabi­na i Konrad

Seniorzy i Mat­ki Pol­ki                                  – Iza i Edek oraz Agniesz­ka i Tomek

Najbardziej pro­fesjon­al­nie ubrana para        – Mag­da i Michał

Spóź­nialscy                                                – Kasia, Łukasz i Antosia

W turnieju towarzyszą­cym (tenis stołowy) – rywal­iza­cję wygrali: Agniesz­ka i Tomek

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content