Do rywal­iza­cji przys­tąpiło cztery zespoły w kat­e­gorii gim­nazjum oraz dwa w kat­e­gorii szkoły pod­sta­wowe. Gim­naz­jal­iś­ci roze­grali swo­je mecze sys­te­mem „każdy z każdym”, nato­mi­ast najmłod­si ade­p­ci pił­ki nożnej grali między sobą trzykrotnie.

Sędzia zawodów: Tomasz Bieliński

Sędzia sto­likowy: Adam Metel

Pomoc medy­cz­na: Krzysztof Wróblewski

Koor­dy­na­tor: Iwanik Ewa

Wyni­ki rywalizacji:

Gim­nazjum:

Actimel – Husaria                                           1 : 3

Black@White – Dzikie Popy­chacze                   1 : 0

Husaria – Dzikie Popy­chacze                           4 : 0

Actimel – Black@White                                   1 : 2

Black@White – Husaria                                   2 : 3

Dzikie Popy­chacze – Actimel                           0 : 7

 

 

  1. Husaria
  2. Black@White>
  3. Actimel
  4. Dzikie Popy­chacze

Najlep­szy zawod­nik – Tomasz Tiebler

Najlep­szy bramkarz – Marek Adamiec

Szkoła pod­sta­wowa:

FC Konop­ki – FC LSO                                     2 : 2

FC LSO – FC Konop­ki                                     0 : 1

FC Konop­ki – FC LSO                                     6 : 1

  1. 1.FC konop­ki
  2. 2.FC LSO

Najlep­szy bramkarz – Jakub Kinal

Najlep­szy zawod­nik – Fil­ip Metel

W zawodach udzi­ał wzięli:

FC Konop­ki: Konopac­ki Jakub, Szy­mon Matczak, Szy­mon Główka, Rafał Żyła, Krzysztof Gomól­ka, Jakub Majer, Metel Fil­ip, Metel hiteKacper

FC LSO: Jakub Kinal, Dominik Kinal, Kacper Pisko­rz, Szy­mon Mys­tkows­ki, Borys Mirosław

Actimel: Marek Adamiec, Szy­mon Wierzbic­ki, Marek Win­kler, Mateusz JR Kondzioła, Marek Szot

Black@White: Tomasz Tiebler, Kamil Cieś­lik, Michał Ryc­ka, Paweł Pendzik, Kamil Kac­zor, Nataniel Wybraniec, Karol Przybyła

Dzikie Popy­chacze: Ostrza­łek Szy­mon, Tatu­ra Mateusz, Kścinczyk Kon­stan­ty, Bal­awa­jder Mateusz, Bal­awa­jder Łukasz

Husaria: Mateusz Wilusz, Bartek Trębacz, Daw­id Zię­ba, Szy­mon Tiebler, Igna­cy Bajsarow­icz, Piotr Tatar­czuk, Szy­mon Trze­ci­akows­ki, Mateusz Trzęsińs­ki, Kacper Jaromin

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content