Rozpoczęły się akty­wne ferie z OSiR. W ramach akcji Zima w mieś­cie w poniedzi­ałkowe popołud­nie roze­gra­no turniej tenisa stołowego — indy­wid­u­al­nie oraz piłkarzyków stołowych — para­mi. Uczest­ni­cy zawodów tenisa stołowego zostali podzie­leni na trzy kat­e­gorie: szkoła pod­sta­wowa, gim­nazjum oraz szkoła pon­adg­im­naz­jal­na. Roze­grana została również rywal­iza­c­ja w kat­e­gorii open.

 

Klasy­fikac­ja koń­cowa – tenis stołowy

 

Szkoły pod­sta­wowe:

1. Robert Foj­cik

2. Woj­ciech Fulneczek

3. Igor Gawron

  Gim­nazjum:

  1. Daw­id Bogdziewicz

  2. Kinal Jakub

  Szkoły pon­adg­im­naz­jalne:

  1. Kamil Czader­na

  2. Patryk Szara

  3. Mateusz Jul­czyk

  Wyni­ki – tenis stołowy – kat­e­go­ria Open

  1. Robert Foj­cik

  2 .Kamil Czader­na

  3. Mateusz Jur­czyk

   

  Klasy­fikac­ja koń­cowa – piłkarzy­ki stołowe

   

  1.Igor Gawron, Tomasz Bieliński

  2.Patryk Szaran, Mateusz Julczyk

  3.Daw­id Bogdziewicz, Robert Fojcik

  CategoryBez kategorii
  Logo_footer   
       © 2022 OSiR Racibórz

  Realizacja R-Media     

  Skip to content