W środę 21.01.2015 r. na Are­nie Rafako odbyły się I Mis­tr­zost­wa Raci­borza w Bad­mintonie Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych. Do rywal­iza­cji przys­tąpili uczniowie ze szkół ZSZ, ZSE, ZSM, ZSOMS, ZSBiRR. Uczest­ni­cy mogli sprawdz­ić swo­je umiejęt­noś­ci w grach poje­dynczych, deblach oraz mik­stach. Zawody zostały zor­ga­ni­zowane przez OSiR oraz ZSZ z Raciborza.

 

Klasy­fikac­ja koń­cowa — drużynowa:

1. ZSM
2. ZSZ
3. ZSOMS
4. ZSBiRR
5. ZSE

mikst:

1. Paweł Słysz, Karoli­na Tomas — ZSM
2. Jakub Szy­bik, Alek­san­dra Toma­la — ZSOMS
3. Robert Niewiera, Eweli­na Pawluch — ZSZ

debel dziew­cząt:

1. Daria Olewińs­ka, Kinga Janik — ZSBiRR
2. Justy­na Meiss­ner, Ane­ta Lenort — ZSZ
3. Mar­ta Jezusek, Karoli­na Tomas — ZSM

debel chłopców:

1. Alek­sander Kacprzak, Paweł Słysz — ZSM
2. Jakub Szy­bik, Kacper Kru­pa — ZSOMS
3. Robert Niewiera, Jakub Czekała — ZSZ

indy­wid­u­al­nie dziewcząt:

1. Alek­san­dra Toma­la — ZSOMS
2. Ane­ta Lenort — ZSZ
3. Justy­na Meiss­ner — ZSZ

indy­wid­u­al­nie chłopców:

1. Paweł Słysz — ZSM
2. Jakub Szy­bik — ZSOMS
3. Alek­sander Kacprzak — ZSM

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content