Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza dzieci i młodzież szkol­ną do wspól­nej zabawy pod­czas tegorocznej akcji “Zima w mieś­cie”. Dla spragnionych sportu i rekreacji Ośrodek przy­go­tował następu­jącą ofertę:

 

Kry­ta pły­wal­nia H2Ostróg

Korzys­tanie z H2Ostróg według obow­iązu­jącego cen­ni­ka OSiR.

W tygod­niu (poniedzi­ałek – piątek) bezpłatne lekc­je pły­wa­nia oraz gry i zabawy dla dzieci (po zakupie wejś­ciów­ki na basen):

8.00 – 9.00 gry i zabawy

9.00 – 10.00 nau­ki pływania

13.00 – 14.00 nau­ki pływania

14.00 – 15.00 gry i zabawy

Lodowisko Pias­tor

Poniedzi­ałek – piątek

godz. 9.00 – Nau­ka jazdy na łyżwach z instruk­torem (zaję­cia 60 min­u­towe, wol­ny wstęp na śliz­gawkę dla uczest­ników zajęć).

11.00 – 12.30 – bezpłatne wejś­cia dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 20 osób)

Pozostałe śliz­gaw­ki ogóln­o­dostęp­ne – płatne wg cen­ni­ka OSiR

Sob­o­ta – niedziela

Śliz­gaw­ki ogóln­o­dostęp­ne – płatne według cen­ni­ka OSiR

Ceny biletów:

Dorośli – 6zł (90 min. Śliz­gawka), 5zł (60 min. Śliz­gawka) / dzieci i młodzież szkol­na – 5 zł (90 min. Śliz­gawka), 4zł (60 min. Ślizgawka)

Wypoży­cze­nie łyżew – 5zł/ ostrze­nie łyżew – 5zł

Kręgiel­nia

Poniedzi­ałek – piątek od 10.00 – 11.00 bezpłat­ny wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób).

W pozostałych godz­i­nach, czyli od 8.00 – 10.00 i 11.00 – 12.00 wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób) z opiekunem:

- 4 tory/60 min. – 2 zł/os.

- 4 tory/30 min. – 1,5 zł/os.

               

                Hala Sportowa Are­na Rafako (Łąkowa 31)

Przez całe ferie tenis stołowy w Are­nie Rafako dla dzieci i młodzieży (za okazaniem legi­t­y­macji szkol­nej) bezpłat­nie od 9.00 do 19.00!

W ramach akcji „Zima w mieś­cie 2015” OSiR planu­je przeprowadze­nie szeregu imprez sportowo — rekrea­cyjnych dla dzieci i młodzieży:

Turniej tenisa stołowego

Turniej tenisa ziemnego

Turniej dwó­jek w piłkę nożną siatkową – „siatkono­ga”

Turniej dwó­jek siatkarskich

Turniej piłkarzyków stołowych

Turniej pił­ki nożnej halowej

Turniej bad­mintona

Gry i zabawy dla dzieci z klubów osiedlowych

Ter­miny roz­gry­wanych turniejów podane zostaną na stron­ie OSiR oraz na por­ta­lach lokalnych mediów

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4, 47–400 Racibórz, tel. 32 415 37 17 e‑mail: osir.raciborz@wp.pl

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content