05.12 Are­na Rafako była wypełniona po brze­gi kibi­ca­mi siatków­ki. Do rywal­iza­cji o miano najlep­szej drużyny XIV Mikoła­jkowych Turnieju Siatkarskiego Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych przys­tąpił 6 drużyn kobiecych oraz męs­kich. W tym roku główne tro­fea powędrowały do Mechani­ka (chłop­cy) oraz ZSOMS (dziew­czę­ta)

 

Składy drużyn oraz klasy­fikac­ja turnieju:

 

Skład ZSE (chłop­cy):

1. Wró­bel Sebas­t­ian
2. Żagiel Wik­tor
3. Koma­da Gen­nadij
4. Mar­col Paweł
5. Kretek Daw­id
6. Jur­czyk Mateusz
7. Kli­ma Mariusz

Skład ZSE (dziew­czę­ta):

1. Sycz Julia
2. Han­ka Patryc­ja
3. Nowak Moni­ka
4. Listopad Agniesz­ka
5. Bed­narz Zuzan­na
6. Kuri­a­ta Aleksandra 

Skład I LO (chłop­cy):

1. Świątek Sebas­t­ian
2. Migus Ronald
3. Bulen­da Bar­tosz
4. Rusek Mateusz
5. Lorenc Tomasz
6. Sub­ocz Radosław
7. Adam­czyk Grze­gorz
8. Dzi­adek Michał
9. Sitek Tomasz
10. Pleszews­ki Jakub
11. Kar­bown­iczek Mateusz

Opiekun: Piotr Michalak

Skład I LO (dziew­czę­ta):

1. Łobos Karoli­na
2. Wit­tek Mag­dale­na
3. Mien­so­pust Oli­wia
4. Unger Pauli­na
5. Hal­sz­ka Alek­san­dra
6. Kolosa Mar­ta
7. Krużołek Julia
8. Treś­cińs­ka Mar­ta
9. Harężak Aga­ta
10. Abracham­czyk Justy­na
11. Cho­jec­ka Dominika 

Opiekun: Anna Leśniak

Skład II LO (chłop­cy):

1. Fol Radosław
2. Floch Andrzej
3. Piecha Kaje­tan
4. Grek Szy­mon
5. Thomas Kon­rad
6. Bor­suk Michał
7. Komorek Marcin
8. Staniec Paweł
9. Suchan Paweł
10. Lasek Konrad 

Skład II LO (dziew­czę­ta):

1. Rzep­ka Mag­dale­na
2. Tkocz Mag­dale­na
3. Gawdeluk Mar­ty­na
4. Łopacz Mag­dale­na
5. Pan­icz Aga­ta
6. Caboń Alek­san­dra
7. Bar­cz Alek­san­dra
8. Szot Marzena
9. Frein­dorf Marta

Skład ZSBiRR (chłop­cy):

1. Krzan­ic­ki Kamil
2. Pomiotło Woj­ciech
3. Swaczy­na Patryk
4. Sowarszenko Arka­diusz
5. Janik Adam
6. Kar­mas Marek
7. Szu­niewicz Radosław

Skład ZSBiRR (dziew­czę­ta):

1. Dzi­ała Patryc­ja
2. Biczysko Sabi­na
3. Jęczmion­ka Weroni­ka
4. Skupin Ani­ka
5. Kop­ut Mał­gorza­ta
6. Bug­dal Moni­ka
7. Rosi­na Ane­ta
8. Bem­benek Patryc­ja
9. Drożdż Oktaw­ia
10. Wojczyk Justy­na
11. Kiełbasa Mag­dale­na
12. Roman Magdalena 

Skład ZSZ (dziew­czę­ta):

1. Hekiert Karoli­na
2. Pawluch Eweli­na
3. Panienkows­ka Mar­ta
4. Foltys Julia
5. Han­ka Pauli­na
6. Libows­ka Karoli­na
7. Dobelc Agniesz­ka
8. Kołodziej Agniesz­ka
9. Felini­ak Mar­ty­na
10. Frączek Alek­san­dra
11. Marcinek Pauli­na
12. Dzierża Simona
13. Tar­gacz Weroni­ka
14. Kieś Katarzyna 

Skład ZSOMS (dziew­czę­ta):

1. Migas Alek­san­ra
2. Komor Patryc­ja
3. Duda Simona
4. Koniecz­na Saman­ta
5. Parusel Niko­la
6. Ptaszek Daria
7. Malu­ra Maria
8. Piąt­ka Krysty­na
9. Adamiec Sabi­na
10. Jęczmion­ka Natalia
11. Lucy­ga Julia
12. Wituch Joanna

Skład ZSOMS (chłop­cy):

1. Szot Marek
2. Gawron Patryk
3. Grabczyńs­ki Prze­mysław
4. Kubal­la Daw­id
5. Korus Karol
6. Kondzioł­ka Mateusz
7. Witt Łukasz
8. Kajs­tu­ra Mirosław
9. Oczkows­ki Kamil
10. Piechaczek Łukasz

Skład ZSM (chłop­cy):

1. Błaszc­zok Tomasz
2. Lucia Mateusz
3. Pso­ta Denis
4. Sławek Bartłomiej
5. Rzes­zows­ki Piotr
6. Runge Dar­iusz
7. Musioł Łukasz
8. Huk Łukasz
9. Jurecz­ka Kamil
10. Moos Łukasz
11. Staniszews­ki Mateusz
12. Cwik Marcin
13. Utra­ta Robert
14. Ful­neczek Mateusz 

                                                   Chłop­cy                 Dziew­czyny
Najlep­szy zagry­wa­ją­cy   Świątek Sebas­t­ian (I LO)                 Julia Sycz (ZSE)
Najlep­szy przyj­mu­ją­cy   Rusek Mateusz (I LO)                   Tkocz Mag­dale­na (II LO)
Najlep­szy ataku­ją­cy        Pso­ta Denis (ZSM)                 Koniecz­na Saman­ta (ZSOMS)
Najlep­szy roz­gry­wa­ją­cy Krzan­ic­ki Kamil (ZSBiRR)               Duda Simona (ZSOMS)
Miss/Mister zawodów     Grabczyńs­ki Prze­mysław               Krużołek Julia
MVP Turnieju (najlep­szy zawod­nik) Flau Andrzej (II LO)           Łobos Karoli­na (LO I)
Moos Łukasz (ZSM) – Nagro­da mikoła­jkowa
Bed­narz Zuzan­na (ZSE) – Nagro­da mikołajkowa

I miejsce               ZSM                                                     ZSOMS
II miejsce               I LO                                                     I LO
III miejsce              ZSBiRR                                               II LO
IV miejsce              II LO ZSE 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content