8 grud­nia na Are­nie RAFAKO odbyła się I edy­c­ja Makrore­gion­al­nego Turnieju Halowej Pił­ki Nożnej Chłopców Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych. Do rywal­iza­cji przys­tąpiło aż 11 drużyn. Oprócz raci­bors­kich szkół w zawodach uczest­niczyły reprezen­tac­je z Głubczyc, Kietrza, Kędzierzy­na oraz Ryb­ni­ka. Poziom sportowy był bard­zo wyrów­nany oraz stał na wysokim poziomie, a o zwycięst­wie częs­to decy­dował konkurs rzutów karnych. Po emocjonu­ją­cym finale Puchar Prze­chod­ni Dyrek­to­ra OSiR powędrował w ręce Zespołu Szkół Mechan­icznych z Głubczyc. Zawody zostały zor­ga­ni­zowane przez OSiR Racibórz oraz Zespół Szkół Zawodowych w Raci­borzu, nato­mi­ast hon­orowy patronat nad imprezą objął Staros­ta Powiatu Raciborskiego

Wyni­ki fazy grupowej:

Gr. A

 1. 1.ZSZ Racibórz
 2. 2.ZST Ryb­nik
 3. 3.ZSOMS Racibórz

1 – 2 —   0 : 2

2 – 3 –   0 : 0

1 – 3 –   0 : 6

Gr. B

 

 1. 1.ZSE Racibórz
 2. 2.ZS Kietrz
 3. 3.ZSO Głubczyce

1 – 2 –   0 : 0

2 – 3 –   0 : 0

1 – 3 –   3 : 1

Gr. C

 

 1. 1.ZSM Głubczyce
 2. 2.ZSM Racibórz
 3. 3.ZSTiO Kędzierzyn – Koźle

1 – 2 –   0 : 0

2 – 3 –   1 : 0

1 – 3 –   1 : 0

Gr. D

 

 1. 1.I LO Kędzierzyn Koźle
 2. 2.ZSO Nr I Racibórz

1 – 2 – 0 : 0 (k. 2 : 1)

Run­da finałowa

 

ZSOMS Racibórz – ZS Kietrz        0 : 1

ZSE Racibórz – ZST Ryb­nik           0 : 1

ZSM Racibórz – ZSO Nr I Racibórz            0 : 1

ZSM Głubczyce – I LO Kędzierzyn – Koźle 0 : 3

Pół­fi­nały

 

ZS Kietrz – ZSM Głubczyce 0 : 1

ZST Ryb­nik – ZSO Racibórz 0 : 0 (k. 3 : 2)

Mecz o III miejsce

 

ZS Kietrz – ZSO Nr I Racibórz – 1 : 1 (k. 5 : 4)

FINAŁ

 

ZST Ryb­nik – ZSM Głubczyce – 1 – 2

 

Klasy­fikac­ja końcowa:

 

 1. 1.ZSM Głubczyce
 2. 2.ZST Ryb­nik
 3. 3.ZS Kietrz
 4. 4.ZSO Nr I Racibórz
 5. 5.ZSE Racibórz

ZSOMS Racibórz

ZSM Racibórz

I LO Kędzierzyn – Koźle

       9.     ZSZ Racibórz

                ZSTiO Kędzierzyn – Koźle

                ZSO Głubczyce

Nagrody indy­wid­u­alne:

 

The Best Strik­er                 -     Marek Mali­nows­ki          ZSM Głubczyce

The Best Goal­keep­er           —    Kamil Prag­ną­cy             ZST Kietrz

The Best of The Best (MVP) –    Jakub Piecha                 ZSM Głubczyce

W trak­cie turnieju został przeprowad­zony konkurs strz­elec­ki, w którym bezkonkuren­cyjny okazał się Rafał Chałupińs­ki z ZSOMS Racibórz

                Nad praw­idłowym prze­biegiem turnieju czuwali sędziowie Podokręgu Pił­ki Nożnej – Antonii Kry­bus oraz Andrzej Knu­ra, nato­mi­ast sędzi­a­mi sto­likowy­mi byli Piotr Dastig oraz Tomasz Bieliński.

W rywal­iza­cji udzi­ał wzięli:

ZST Ryb­nik: Chlu­ba Daw­id, Prag­ną­cy Kamil, Szopa Patryk, Pyszny Ben­jamin, Kozik Radosław, Groborz Piotr, Bug­dol Karsten, Wol­s­ki Mateusz, Kasprzak Prze­mysław, Gwóźdź Kamil – opiekun: Adam Roezner

ZS Kietrz: Duda Marcin, Iwan­ic­ki Mateusz, Gut­ka Adam, Majer Dami­an, Gut­ka Andrzej, Bach Dami­an, Krzan­ic­ki Mateusz, Muzyk Kon­rad, Kru­pa Mateusz, Kulisz Robert – opiekun: Areg Gadachik

ZSO Nr 1 Racibórz: Migus Ronald, Pos­to­lak Mateusz, Kar­bown­iczek Mateusz, Szulc Krzes­imir, Bąbol Rafał, Wil­iusz Mateusz, Czarny Ben­jamin, Herud Dami­an, Trębacz Bar­tosz, Powal­la Kamil, Pohl Rafał – opiekun: Piotr Michalak

ZSM Racibórz: Lasak Rafał, Kocur Denis, Ligoc­ki Piotr, Grzy­bek Paweł, Musioł Łukasz, Nowak Kamil, Kieżyńs­ki Sebas­t­ian, Miś Daw­id, Gabor Michał, Olbricht Jakub – opiekun: Marek Klobuczek

ZSTiO Kędzierzyn – Koźle: Róży­c­ki Patryk, Kusz Daw­id, Olek­si­ak Mateusz, Duszkiewicz Sebas­t­ian, Pilch Prze­mysław, Wiencek Dami­an, Sto­brawe Andrzej, Warzecha Adam, Rafal­s­ki Daw­id – opiekun: Michał Pycia

I LO Kędzierzyn – Koźle: Ste­fanides Aron, Cieś­lik Dami­an, Stańczyk Paweł, Koman­der Daniel, Hor­bi­jczuk Mateusz, Węgrzyn Bar­tosz, Cho­jnows­ki Rafał, Chału­pa Michał, Zel­jaś Tomasz – opiekun: Urych Zbigniew

ZSO Głubczyce: Czepc­zor Kaje­tan, Rubczyńs­ki Radosław, Piątkows­ki Paweł, Moskała Szy­mon, Bieniarz Fil­ip, Hucaluk Piotr, Cyganek Michał, Śnieżek Bar­tosz, Tokarz Marcin, Wal­czak Jakub – opiekun: Tokarz Krzysztof

ZSOMS Racibórz: Adamiec Marek, Witt Łukasz, Adami­ak Dominik, Sromek Piotr, Chałupińs­ki Rafał, Świę­ty Piotr, Goral Mateusz, Sini­ca Denis, Remień Bar­tosz, Sied­laczek Dominik, Pundyk Patryk – opiekun: Andrzej Marców

ZSE Racibórz: Horny Adam, Maślan­ka Szy­mon, Nieckarz Łukasz, Kawik Rafał, Maciąg Paweł, Warzesz­ka Mateusz, Koman Artur, Koma­da Gen­nadij, Rud­nic­ki Sew­eryn, Cimen Demir, Kli­ma Mateusz – opiekun: Katarzy­na Dudys

ZSZ Racibórz: Opi­oła Gabriel, Hen­rich Denis, Kupiec Andrzej, Piechu­la Dominik, Leśnikows­ki Patryk, Bobzik Oli­wier, Niewiera Robert, Zymel­ka Oli­wier, Drozd Mateusz – opiekun: Jacek Zawada

ZSM Głubczyce: Jacheć Kamil, Piecha Jakub, Mali­nows­ki Marek, Niżnik Dami­an, Jedli­ci­ca Jarosław, Kozłows­ki Daniel, Sęk Paweł, Moryl Sebas­t­ian, Mojzyk Karol, Adams­ki Rafał – opiekun: Malewicz Marek

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content