W dniu 12.11.2014 r. na hali wid­owisko – sportowej Are­na RAFAKO, odbył się Halowy Turniej Pił­ki Nożnej Szkół Pod­sta­wowych zor­ga­ni­zowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkołę Pod­sta­wową Nr 3 im. Krzyszto­fa Kami­la Baczyńskiego w Raci­borzu. W zaciętej rywal­iza­cji udzi­ał wzięło 5 raci­bors­ki szkół. Z pier­wszego miejs­ca oraz Pucharu Prze­chod­niego Dyrekcji SP 3 cieszyła się Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8.

Wyni­ki, klasy­fikac­ja turnieju:

SP4 – SP8 – 1 : 6

SP3 – ZSP2 – 2 : 5

SP5 – SP8 – 0 : 5

SP4 – SP3 – 6 : 1

SP5 – ZSP2 – 3 : 2

SP8 – SP3 – 5 : 3

ZSP2 – SP4 – 0 : 5

SP5 – SP3 – 0 : 1

SP5 – SP4 – 1 : 1

ZSP2 – SP8 – 0 : 5

Klasy­fikac­ja turnieju:

  1. 1.Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8
  2. 2.Szkoła Pod­sta­wowa Nr 4
  3. 3.Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5
  4. 4.Zespół Szkol­no – Przed­szkol­ny Nr 2
  5. 5.Szkoła Pod­sta­wowa Nr 3

Nagrody indy­wid­u­alne:

  • Najlep­szy strz­elec – Parusel Klaudiusz
  • Najlep­szy bramkarz – Gawliczek Michał
  • Najlep­szy zawod­nik – Oli­wier Czajkowski

Puchar Fair Play powędrował do Szkoły Pod­sta­wowej Nr 3, nato­mi­ast Puchar Najsym­pa­ty­czniejszej Drużyny został przyz­nany Zes­pole Szkol­no – Przed­szkol­ne­mu Nr 2

W turnieju udzi­ał wzięli:

SP8 – tren­er Jarosław Rach­was­ki – Gryc­man Kamil, Bia­lik Kamil, Socha Kamil, Parusel Klaudiusz, Coitt Paweł, Cybul­s­ki Sebas­t­ian, Szotek Gabriel, Janik, Kucz­era Adrian

SP4 – tren­er Arka­diusz Gałecz­ka – Tomasz Szczechows­ki, Sew­eryn Radoń, Fil­ip Radoń, Oli­wier Cza­jkows­ki, Fil­ip Metel, Maks Gawen­da, Krzysztof Biedroń, Aga­ta Grela, Michał Załus­ki, Mateusz Szkurłat

SP5 – tren­er Mar­ta Kozub – Dominik Swo­bo­da, Szy­mon Śliż, Mar­tin Rzyt­ki, Fil­ip Jurec­ki, Pas­cal Niedzbała, Paweł Bug­dol, Michał Zebrała

ZSP2 – tren­er Oszek Karoli­na – Oliv­er Mróz, Błażej Gęb­s­ki, Daw­id Guner­ka, Wojtek Suchec­ki, Michał Bicz, Alek­sander Bielec­ki, Daniel Kaproń, Nils Hei­duczek, Kuba Wierzgoń

SP3 – tren­er Grze­gorz Baran – Adam Niedzbała, Patryk Orc, Tobi­asz Kucha­jew­icz, Sebas­t­ian Sekuła, Jakub Czer­nec­ki, Błażej Kozieł, Daw­id Starok, Michał Gawliczek

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content