Już dru­gi raz Are­na Rafako stała się poniedzi­ałkową stolicą bad­mintona. W wiec­zornych zma­gani­ach udzi­ał wzięło 54 zawod­ników. Tym razem rywal­iza­c­ja prze­b­ie­gała w for­mule debla. Zawod­ni­cy star­towali w kat­e­go­ri­ach: dzieci, juniorzy, kobi­ety, mężczyźni. Najlep­sze pary otrzy­mały pamiątkowe medale, dyplomy, puchary, nato­mi­ast wszys­tkie pozostałe drużyny decyzją orga­ni­za­torów zajęły zaszczytne czwarte miejsce. OSiR już dziś serdecznie zaprasza na kole­jny turniej bad­mintona tym razem w mikś­cie, który odbędzie się w połowie stycznia.

Orga­ni­za­torzy bard­zo serdecznie dzięku­ją Panu Markowi Kaz­imier­cza­kowi za nieoce­nioną pomoc pod­czas turnieju.

 

Klasy­fikac­ja Kat. „Dzieci”

 

I — Kaz­imier­czak Anna, Balon Anna

II — Kaczyńs­ka Julia, Szramows­ki Aleksander

III — Nagel Adam, Rusin Maciej

IV — Szwed Mał­gorza­ta, Miąsik Emilia

IV — Kulak Oli­wia, Jarek Oliwia

 

Klasy­fikac­ja Kat. Juniorzy

 

I — Hmielorz Dominik, Ros­tek Mateusz

II — Kurek Tomasz, Krypczyk Dominik

III — Mis­ter­s­ka Agniesz­ka, Rze­ga Patrycja

IV — Jureczko Mag­da, Nowak Dżesika

IV — Miąsik Paweł, Balon Paweł

IV — Kubasa Jakub, Mie­limą­ka Tomasz

IV — Baran Jakub, Nowak Julian

 

Klasy­fikac­ja Kat. Kobiety 

 

I – Zielon­ka Bea­ta, Machal­s­ka Justyna

II – Świer­czews­ka Katarzy­na, Sienkiewicz Ewa

III – Maty­ja Danu­ta, Sobczak Iwona

IV – Sul­s­ka Katarzy­na, Kowal­czyk Izabela

 

Klasy­fikac­ja Kat. Mężczyźni

 

I – Smal Mirosław, Mróz Mateusz

II – Kozak Roman, Mazur Piotr

III – Kijows­ki Marcin, Janik Robert

IV – Janiuk Arka­diusz, Bucyk Tomasz

IV — Micha­lak Sabi­na, Konrad

IV — Naczas Grze­gorz, Zawadz­ki Rafał

IV — Koz­i­na Maciej, Bielińs­ki Tomasz

IV — Zwierzy­na Adam, Pół­torak Damian

IV — Szczepa­ni­ak Rafał, Uheć Przemysław

IV — Spiczak Andrzej, Kale­ta Mariusz

IV — Zielon­ka Bea­ta, Machal­s­ka Justyna

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content