Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, że XVI Rodzin­ny Rajd Rowerowy, którego przeprowadze­nie w dniu 24.08.2014 uniemożli­wiła pogo­da, odbędzie się dnia 14.09.2014. Start raj­du zaplanowano na godz. 10.00 z ul. Nowej w Raci­borzu. Trasa raj­du pozosta­je bez zmi­an. Zapisów moż­na dokony­wać mailowo (osir.raciborz@wp.pl) oraz tele­fon­icznie (32 415 37 17) do dnia 12.09.2014 do godziny 12.00. Zapisy oso­biste w dniu raj­du od godz. 8.30 do 9.45. Oso­by, które dokon­ały zapisu w ter­minie pier­wot­nym (tj. do dnia 24.08.2014) nie muszą dokony­wać ponownego zgłoszenia.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content