Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza chętne zespoły do udziału, a zainteresowanych kibiców do dopingowania zawodników podczas Międzynarodowych Turniejów Streetball jakie zostaną rozegrane na nowych boiskach do streetballa przy ul. Łąkowej 31 w Raciborzu.

 

Turnieje roze­grane zostaną w ramach pro­jek­tu pod nazwą: “Rozsz­erze­nie infra­struk­tu­ry sportowej i współpra­cy w pol­sko-czeskim pograniczu”, przy udziale środ­ków z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państwa.

25.05.2014 Między­nar­o­dowy Turniej Street­ball Mężczyzn 16–19 lat
Godz­i­na: 10.00 (zapisy od 9.00)
Miejsce: Boiska przy Are­nie Rafako, ul. Łąkowa 31, 47–400 Racibórz

07.06.2014 Między­nar­o­dowy Turniej Street­ball Mężczyzn w kat­e­gorii OPEN
Godz­i­na: 10.00 (zapisy od 9.00)
Miejsce: Boiska przy Are­nie Rafako, ul. Łąkowa 31, 47–400 Racibórz

Na najlep­sze zespoły obu turniejów czeka­ją nagrody w postaci koszykars­kich stro­jów sportowych.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content