Lodowisko:

Poniedzi­ałek — Piątek:
8.00 Nau­ka jazdy na łyżwach z instruk­torem (zaję­cia 45-min­u­towe, wstęp na śliz­gawkę bezpłatny)

11.00 Śliz­gawka bezpłat­na dla grup zor­ga­ni­zowanych z opiekunem

9.00, 13.00, 15.00, 17.30 Śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na — płatna

 

Sob­o­ta — Niedziela:
10.00, 12.30, 15.00, 17.30 — Śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na — płatna

 

31.01.2014 Zakończe­nie ferii zimowych:

15.00 Maskowa zabawa na łyżwach przy muzyce dla dzieci do lat 12
17.30 Maskowa zabawa na łyżwach przy muzyce dla dzieci i młodzieży pow. 12 lat

W cenie bile­tu mas­ka lub peru­ka dla każdego uczestnika.

Ceny biletów: dorośli — 6zł, dzieci i młodzież szkol­na — 5zł, wypoży­cze­nie łyżew — 5 zł

 

Kręgiel­nia:

Poniedzi­ałek — Piątek:
8.00–12.00 Wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych z opiekunem

- liczą­cych do 15 osób — 15 zł za tor na 1 h

-liczą­cych pow. 15 osób — 2 zł od oso­by / 1 godz. (4 tory)

 

22.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014 w godz. 9.00–10.00 Bezpłat­na nau­ka gry w krę­gle dla dzieci i młodzieży pod okiem instruk­to­ra. Na zakończe­nie kur­su 28.01.2014 o godz. 10.00 turniej w krę­gle z nagrodami.

 

Are­na Rafako:

Wstęp wol­ny w dni­ach:
20.01.2014 10.00–11.00 — gry i zabawy sportowe dla dzieci
27.01.2014 12.00–13.00 — gry i zabawy sportowe dla dzieci
29.01.2014 12.00–13.00 — gry i zabawy sportowe dla dzieci

Dodatkowo przez cały okres ferii w Are­nie Rafako dla dzieci i młodzieży bezpłat­ny tenis stołowy w godz­i­nach 9.00–19.00.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content