W związku z wielo­ma zapy­ta­ni­a­mi osób korzys­ta­ją­cych z Lodowiska Pias­tor, Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, że zamknię­cie lodowiska było chwilowe, tylko i wyłącznie w sobotę pod­czas dwóch śliz­gawek o 12.30 i 15.00.
Obec­nie Lodowisko funkcjonu­je nor­mal­nie:
Godziny wejś­cia:
poniedzi­ałek — piątek dla szkół i grup zor­ga­ni­zowanych: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 (wejś­cia 45 min­u­towe).
poniedzi­ałek — piątek wejś­cia indy­wid­u­alne: 15.00 i 17.30 (wejś­cia 90 min­u­towe)
sobo­ty, niedziele i świę­ta: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

Zaprasza­my!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content