Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu oraz C.H. Auchan Racibórz zaprasza­ją do udzi­ału w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego Mężczyzn i Kobiet.

Turniej zaplanowano na niedzielę 29 wrześ­nia 2013 w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR “Are­na Rafako”. Zawody zostaną roze­grane w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych (do lat 16, do lat 25, do lat 40 i powyżej 40 lat) zarówno wśród pań, jak i panów. Sys­tem roz­gry­wek zostanie podany w dniu zawodów i będzie uza­leżniony od licz­by zgłoszeń — sys­tem pucharowy lub grupowy.

Na najlep­sze trój­ki poszczegól­nych kat­e­gorii czeka­ją atrak­cyjne nagrody ufun­dowane przez głównego spon­so­ra roz­gry­wek, C.H. Auchan w Raciborzu.

Data: 29.09.2013

Miejsce: Are­na Rafako, ul. Łąkowa 31, Racibórz

Zapisy: w dniu zawodów od 9.00 do 9.45

Początek zawodów: 10.00

Kat­e­gorie: Mężczyzn (do lat 16, do lat 25, do lat 40, pow. 40 lat) i Kobi­et (do lat 16, do lat 25, do lat 40, pow. 40 lat)

Wpisowe: brak

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content