W niedzielę 15 wrześ­nia na kor­tach OSiR przy ul. Zamkowej 4 w Raci­borzu roze­gra­no Turniej Tenisa Ziem­nego Mężczyzn i Kobi­et. W swoich kat­e­go­ri­ach najlep­si okaza­li się Jan Rabczuk, Kamil Socha i Danu­ta Mikołajec.

Turniej podzielony został na kat­e­gorie do lat 14, do lat 20 oraz kat­e­gorię kobi­et. Zawod­ni­cy zostali podzie­leni na grupy, w których rywal­i­zowali o pier­wsze miejsce. Zwycięz­cy grup spotkali się w fazie finałowej i tam stoczyli boje o koń­cowy sukces w turnieju.

 

Kat­e­go­ria chłopców do lat 14:

1. Kamil Socha
2. Woj­ciech Rybińs­ki
3. Paweł Zalewski

 

Kat­e­go­ria chłopców do lat 20:
1. Jan Rabczuk
2. Bar­tosz Wiszniows­ki
3. Arka­diusz Erd

 

Kat­e­go­ria kobi­et:
1. Danu­ta Mikoła­jec
2. Nicole Świer­czews­ka
3. Katarzy­na Kocur

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content