TKKF “RAFAKO” Tenis Ziem­ny oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza­ją do udzi­ału w Turnieju Tenisa Ziem­nego. Zawody zaplanowano na dzień 15 wrześ­nia 2013 na kor­tach OSiR przy ul. Zamkowej 4 w Raci­borzu. Początek turnieju o godzinie 9.00, zapisy w dniu imprezy. Turniej podzielono na trzy kat­e­gorie: do lat 14, do lat 20 oraz powyżej 20 lat.

Sys­tem gier zostanie opra­cow­any w zależnoś­ci od iloś­ci uczest­ników, w grę wchodzi sys­tem grupowy lub pucharowy. Orga­ni­za­torzy przewidu­ją roz­gry­wanie meczów do dwóch wygranych setów zaczy­na­jąc każdego seta od stanu 2:2, a w przy­pad­ku wyniku remisowego (1:1) w setach, decy­du­ją­cym star­ciem będzie tie-break do 7 punk­tów. Zawod­ni­cy sto­warzyszeni w klubach tenisowych będą wys­tępowali w turnieju w kat­e­gorii wyższej niż ta, do której przy­należą. Wszelkie spory i nieporozu­mienia rozstrzy­gać będzie trzyosobowa komis­ja złożona z orga­ni­za­torów turnieju.

Turniej Tenisa Ziemnego

Data: 15.09.2013

Miejsce: Korty OSiR, ul. Zamkowa 4, Racibórz

Godz­i­na rozpoczę­cia: 9.00

Zapisy: od 8.15 w dniu zawodów

Kat­e­gorie: do lat 14, do lat 20, powyżej 20 lat

Wpisowe: 20 zł (kat. do lat 14), 30 zł (pozostali zawodnicy)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content