W sobotę 7 wrześ­nia na Orliku przy Gim­nazjum nr 3 w Raci­borzu odbyły się I Mis­tr­zost­wa Raci­borza w zawodach typu cross­fit. Najlep­szy okazał się Miłosz Sta­worzyńs­ki z Raci­borza. Tuż za nim upla­sował się Michał Nosi­adek z Wodzisław­ia Śląskiego, a na najniższym stop­niu podi­um stanął Piotr Bal­cerek z Będzina.

 

Zawody składały się z trzech wodów (tren­ingów), z których dwa pier­wsze były elim­i­nac­ja­mi do ścisłego finału. W pier­wszym z tren­ingów na zawod­ników czekały wyrzu­ty pił­ki lekarskiej, tzw. burpees (pad­nij, wyskocz), przysi­ady oraz bieg na 60 metrów, czyli ćwiczenia bardziej obicąża­jące nogi. Taki zestaw ćwiczeń w odpowied­niej iloś­ci należało powtórzyć 4 razy. Dru­ga run­da to już ćwiczenia obciąża­jące ramiona, w zestaw­ie tym znalazły się wymachy 16 kg odważnikiem, pod­cią­ganie go do brody oraz pomp­ki. Tym razem trzy iden­ty­czne serie. Na 10 najlep­szych zawod­nikó czekał finał. W nim należało prze­jść wykroka­mi z 10kg obciąże­niem nad głową 60 metrów, a następ­nie przez 8 min­ut jak najwięcej razy pod­nieść nad głowę, raz prawą — raz lewą ręką, 16 kg ciężarek. Mimo tak trud­nych i męczą­cych ćwiczeń nie udało się wyłonić zwycięz­cy po trzech wodach. Michał Nosi­adek i Miłosz Sta­worzyńs­ki uzyskali tę samą ilość punk­tów i potrzeb­na była dogry­wka. W niej lep­szy okazał się Miłosz Sta­worzyńs­ki i to on mógł cieszyć się z wygranej.

 

Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia byli:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu, Akademia Fit­ness, MKZ Unia i Gim­nazjum nr 3.
Nagrody ufun­dowali: Akademia Fit­ness, Meva­go sp. z o. o., Sklep Per­fect Body Cen­ter ul. Wojs­ka Pol­skiego 11 w Raci­borzu, OSiR Racibórz.

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content