Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gim­nazjum nr 3 w Raci­borzu zaprasza­ją do udzi­ału w kończą­cych wakac­je turnie­jach siatków­ki plażowej.

W sobotę 31 sierp­nia na boiskach do siatków­ki plażowej przy Gim­nazjum nr 3  (ul. Żors­ka 2) odbędzie się Turniej Siatków­ki Plażowej Chłopców do lat 18. Zapisy do turnieju w dniu zawodów od godz. 9.00. Start turnieju nastąpi o godzinie 10.00. Chłop­cy chcą­cy wys­tąpić w turnieju zobow­iązani są przynieść pisem­ną zgodę rodz­iców na udzi­ał w zawodach. Na najlep­sze pary czeka­ją medale i dyplomy!

Dzień później, w niedzielę 1 wrześ­nia, zaprasza­my na Między­nar­o­dowe Mis­tr­zost­wa Raci­borza w Siatków­ce Plażowej Mężczyzn. Turniej podob­nie jak dzień wcześniej odbędzie się przy Gim­nazjum nr 3 i rozpocznie się o godzinie 10.00, a zapisy­wać się będzie moż­na od 9.00 do 9.45. Przy zapisach orga­ni­za­torzy pobier­ać będą wpisowe w wysokoś­ci 20 zł od pary, które w całoś­ci zostanie przez­nac­zone na poczęs­tunek dla zawod­ników. W przy­pad­ku zawod­ników niepełno­let­nich wyma­gana do star­tu w zawodach jest zgo­da rodziców/prawnych opiekunów. Na zwycięzców czeka­ją puchary, medale i gadżety.

Sob­o­ta, 31.08.2013 Turniej siatków­ki plażowej chłopców do lat 18

Miejsce: Boiska przy Gim­nazjum nr 3 (ul. Żors­ka 2)

Zapisy: w dniu zawodów od 9.00

Start zawodów: 10.00

Wpisowe: brak

Niedziela, 01.09.2013, Między­nar­o­dowe Mis­tr­zost­wa Raci­borza w Siatków­ce Plażowej Mężczyzn

Miejsce: Boiska przy Gim­nazjum nr 3 (ul. Żors­ka 2)

Zapisy: w dniu zawodów od 9.00 do 9.45

Start zawodów: 10.00

Wpisowe: 20 zł od pary

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content