Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udzi­ału w XV Rodzin­nym Rajdzie Rowerowym, który uświet­ni obchody 21. Memo­ri­ału im. A. Kaczyny i A. Mali­nowskiego. Tegoroczny rajd odbędzie się 25.08.2013 (niedziela). Zgłoszenia do raj­du moż­na dokon­ać oso­biś­cie w siedz­i­bie OSiR Racibórz przy ul. Zamkowej 4 do dnia 23.08.2013 (godz. 12.00), mailowo pod adresem: osir.raciborz@wp.pl, tele­fon­icznie pod nr tele­fonu 32 415 37 17 lub w dniu imprezy bezpośred­nio przed startem imprezy w godz­i­nach 10.30–11.45. Start Raj­du nastapi o godzinie 12.00 z uli­cy Nowej w Raciborzu.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content