Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu oraz Biuro Posła do Par­la­men­tu Europe­jskiego Bog­dana Marcinkiewicza serdecznie zaprasza­ją wszys­t­kich fanów siatków­ki plażowej do udzi­ału w rekrea­cyjnym Turnieju Siatków­ki Plażowej Kobi­et i Mężczyzn o Puchar Euro­posła Bog­dana Marcinkiewicza. Turniej zostanie roze­grany 18 sierp­nia, na boiskach do siatków­ki plażowej zna­j­du­ją­cych się na tere­nie Basenu “Obo­ra” przy ul. Markow­ick­iej 1 w Raci­borzu. Początek zawodów o godzinie 10.00, od godziny 9.00 rejes­trac­ja i zapisy do zawodów. Zawody będą miały charak­ter towarzys­ki i rekrea­cyjny, drużyny dwu­osobowe będą rywal­i­zowały na piasku, ale zasady odbić będą mniej rygo­rysty­czne (zbliżone do halowych).

 

Data: 18.08.2013
Zapisy: 9.00
Start zawodów: 10.00
Kat­e­gorie: Kobi­et i Mężczyzn
Wpisowe: brak
Miejsce: Basen “Obo­ra”, ul. Markow­ic­ka 1, Racibórz

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content