W sobotę 29 czer­w­ca w raci­borskiej Are­nie Rafako odbyły się obchody “Jubileuszu 50-lecia awan­su Unii Racibórz do I ligi pił­ki nożnej.”

 

Na uroczys­tość zjechało wielu znakomi­tych niegdyś piłkarzy, którzy reprezen­towali bar­wy raci­borskiej Unii.

Wśród goś­ci nie mogło zabraknąć oczy­wiś­cie bohaterów z sezonu 1962/1964, którzy wywal­czyli his­to­ryczny awans. Do Are­ny Rafako zaw­itali przede wszys­tkim Gin­ter Wiesiołek, Ste­fan Michal­s­ki, Man­fred Urbas, Kon­rad Kli­masz­ka oraz tren­er Ana­tol Musza­ła. Wszyscy oni byli główny­mi archtek­ta­mi tego wielkiego dla raci­borskiej pił­ki nożnej sukce­su.
Oprócz nich w hali pojwili się zawod­ni­cy reprezen­tu­ją­cy Unię w I lidze, ale przede wszys­tkim na drugim fron­cie ogólnopol­s­kich roz­gry­wek. Każdy z zapros­zonych zawod­ników otrzy­mał pamiątkową stat­uetkę związaną z wydarze­niem upamięt­ni­a­ją­cym Jubileusz. Na zawod­ników czekała również książ­ka z opisany­mi i zebrany­mi w całość wszys­tki­mi mecza­mi Unii Racibórz, w których wys­tępowali. W pub­likacji ukazano 25 sezonów raci­borskiej Unii od roku 1946.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content