Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz, KS Unia Racibórz oraz Orga­ni­za­torzy HLPN infor­mu­ją, iż 30.06.2013 star­tu­je mini-liga Orlik 2013. 

Przewidy­wany czas turnieju około 4–5 tygod­ni (w zależnoś­ci od licz­by drużyn). W turnieju mogą star­tować zawod­ni­cy, którzy w dniu spotka­nia mają ukońc­zone 16 lat (za zgodą opiekunów prawnych)

Mecze będą roz­gry­wane w niedzielne dopołud­nia i popołud­nia na boisku Orlik przy Gim­nazjum nr 3 w Raci­borzu (ul. Żors­ka 2). 

Zgłoszenia należy składać do 23.06.2013 na adres e‑mail: sefa@poczta.onet.pl z tem­atem “Liga”. Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu 694–119-723 (Sebas­t­ian Fajger)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content