01.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 9.00)
01.06.2013
Met­ro­pol­i­talne Świę­to Rodziny — sport i rekreac­ja (Kamp­ing Obo­ra, g. 10.00)
01.06.2013 VII Raci­bors­ki Bieg Pro­fi­lak­ty­czny (pl. Dłu­gosza, g. 10.45)
05.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 18.00)
08.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 9.00)
10.06.2013 Kore­spon­den­cyjne Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w Bry­dżu Sportowym (Are­na Rafako, g. 17.00)
12.06.2013 Międzyszkolne Zawody Sty­ropi­anowych Mod­eli Lata­ją­cych (Are­na Rafako, g. 14.00)
12.06.2013 Mecz ekstrali­gi kobi­et: RTP Unia — AZS UJ Kraków (Sta­dion OSiR, g. 17.00)
12.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 18.00)
15.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 9.00)
19.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 18.00)
22.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 9.00)
22.06.2013 Pudz­ian w Raci­borzu (Are­na Rafako, g. 11.00)
22.06.2013 Pły­wadło 2013 (Bul­wary w Parku Zamkowym, g. 12.00)
23.06.2013 Gra terenowa “Bajkowy las” (Kamp­ing Obo­ra, g. 10.00)
26.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 18.00)
29.06.2013 Tren­ing Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, g. 9.00)
29.06.2013 Mecz pił­ki nożnej kobi­et: RTP Unia — Aka­demic­ka Reprezen­tac­ja Kanady (Sta­dion OSiR g. 15.00,)
29.06.2013 Jubileusz 50-lecia awan­su Unii Racibórz do I ligi pił­ki nożnej (Are­na Rafako g. 18.30)

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content