Już w najbliższą sobotę, 1 czer­w­ca, odbędzie się kole­j­na, siód­ma już, edy­c­ja Raci­borskiego Biegu Pro­fi­lak­ty­cznego. Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zaprasza­my na start, który zostanie umieszc­zony na pl. Dłu­gosza w Raciborzu.

 

9.00–10.30 Otwar­cie biu­ra zawodów i przyj­mowanie zgłoszeń

10.45 Uroczyste otwar­cie zawodów

10.50 — 13.10 Bie­gi w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach i na poszczegól­nych dystansach

13.15 Wręcze­nie nagród i zakończe­nie imprezy!

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content