W piątek, 22 mar­ca, w raci­borskiej Are­nie Rafako odbył się III Turniej Pił­ki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Komen­dan­ta Śląskiego Odd­zi­ału Straży Granicznej w Raci­borzu. Zwyciężył Zakład Karny.

 

 

Zawod­ni­cy reprezen­tu­ją­cy Zakład Karny pokaza­li się z najlep­szej strony pod­czas III edy­cji Turnieju Pił­ki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Komen­dan­ta Śląskiego Odd­zi­ału Straży Granicznej w Raci­borzu. Wygrali wszsytkie swo­je mecze, każde­mu rywalowi wbi­ja­jąc sol­i­darnie po cztery gole. Gospo­darze zawodów, Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej zakończył zawody na miejs­cu drugim, trze­cia była Straż Pożar­na, a poza podi­um tym razem znaleźli się raci­borscy Policjanci.

Gra­no sys­te­mem każdy z każdym, a o koń­cowej kole­jnoś­ci decy­dowały zdobyte punkty.

 

Komen­da Powia­towa Policji Racibórz — Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej 1:2
Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej — Zakład Karny 0:4
KP PSP — KPP 2:2
ZK — ŚOSG 4:3
KP PSP — ŚOSG 1:1
ZK ‑KPP 4:2

Koń­cowa kole­jność:
1. Zakład Karny
2. Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej
3. Komen­da Powia­towa Pańśt­wowej Straży Pożarnej
4. Komen­da Powia­towa Policji

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content