Piłkar­ki Zespołu Szkoł Ogól­nok­sz­tałcą­cych Mis­tr­zost­wa Sportowego zwyciężyły IX edy­cję Makrore­gion­al­nego Turnieju Pił­ki Nożnej Halowej Dziew­cząt, który odbył się 25 mar­ca w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR Are­na Rafako. Obrończynie mis­tr­zowskiego tytułu ZSO nr 1 z Raci­borza upla­sowały się tym razem na najniższym stop­niu podium.

 

Do IX edy­cji turnieju przys­tąpiło dziewięć kobiecych zespołów. Oprócz drużyn raci­bors­kich (ZSO nr 1, ZSOMS, ZSZ, ZSBiRR, ZSE) oglą­dać mogliśmy także ekipy z Kietrza, Głubczyc, Ryb­ni­ka i Kędzierzy­na-Koźla. Zespoły zostały podzielone na trzy grupy po trzy drużyny, a do następ­nej rundy awan­sowały już tylko dwie ekipy z każdej grupy. Z szóst­ki zespołów, które grały w drugiej rundzie wyło­niono trzy najlep­sze, a te z kolei roze­grały między sobą spotka­nia o koń­cowy tryumf.

Gr. A
ZSO nr 1 R‑rz — ZS Kietrz 6:0
ZS Kietrz — ZSOMS R‑rz 0:2
ZSOMS R‑rz — ZSO nr 1 1:0

Gr. B
ZSZ R‑rz — ZSBiRR R‑rz 1:1
ZSBiRR R‑rz — ZST Ryb­nik 1:0
ZST Ryb­nik — ZSZ R‑rz 3:1

Gr. C
II LO Kędzierzyn-Koźle — ZSE R‑rz 4:0
ZSE R‑rz — ZSM Głubczyce 0:1
ZSM Głubczyce — II LO K‑K 0:1

II run­da:
ZSOMS R‑rz — ZSBiRR R‑rz 9:0
ZSZ R‑rz — ZSM Głubczyce 0:2
II LO K‑k — ZSO nr 1 R‑rz 0:0 (k. 1:2)

Run­da finałowa:
ZSM Głubczyce — ZSOMS R‑rz 0:0
ZSOMS R‑rz — ZSO nr 1 R‑rz 3:1
ZSO nr 1 R‑rz — ZSM Głubczyce 0:1

Koń­cowa kole­jność:
1. ZSOMS Racibórz
2. ZSM Głubczyce
3. ZSO nr 1 Racibórz
4. II LO Kędzierzyn Koźle
5. ZSBiRR Racibórz
6. ZSZ Racibórz
7–9 ZS Kietrz, ZST Ryb­nik, ZSE Racibórz

Skład ZSOMS: Karoli­na Rus­nak, Patryc­ja Szc­zot­ka, Simona Skrzypek, Katarzy­na Herud, Niko­la Kalet­ka, Bar­bara Rol­biec­ka, Karoli­na Wiec­zorek, Karoli­na Stępows­ka, Patryc­ja Szczęch, Kristi­na Pien­t­ka. Tren­er: Maciej Pitry

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content