Zespół AZS Politech­ni­ka Śląs­ka Gli­wice okazał się najlep­szy w trzec­im śląskim turnieju elim­i­na­cyjnym Aka­demic­kich Mis­tr­zostw Śląs­ka Kobi­et w siatków­ce. Zawody roze­gra­no w poniedzi­ałek 11 mar­ca w raci­borskiej hali OSiR “Are­na Rafako”.

 

 

Do turnieju przys­tąpiły trzy ekipy, gospo­dynie PWSZ Racibórz, AZS Politech­ni­ka Śląs­ka Gli­wice oraz siatkar­ki AZS Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny Katow­ice. Mecze roz­gry­wano sys­te­mem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Raci­borzankom nie udało się nieste­ty pokon­ać żad­nej z ekip przy­jezd­nych i zakończyły roz­gry­w­ki na trzec­im miejscu.

 

PWSZ Racibórz — AZS UE Katow­ice 0:2 (18:25, 23:25)
AZS UE Katow­ice — AZS Politech­ni­ka Śląs­ka Gli­wice 1:2 (20:25, 25:22, 15:17)
PWSZ Racibórz — AZS Politech­ni­ka Śląs­ka Gli­wice 0:2 (16:25, 7:25)

 

Skład PWSZ Racibórz: Klau­dia Nagler, Domini­ka Figu­ra, Patryc­ja Michal­s­ka, Mal­wina Skoczy­las, Żane­ta Podolak, Elż­bi­eta Gry­ga, Ange­li­ka Mróz, Joan­na Bugla, Niko­le­ta Drabek, Katarzy­na Palk­ij, Klau­dia Wel­cz (libero), Patryc­ja Wie­ja (libero). Tren­er: Marci­na Polowczyk

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content