Rafako S.A. po raz dru­gi z rzę­du okaza­ło się najlep­sze i w roze­granym w dni­ach 9–10.03.2013 III Siatkarskim Turnieju Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych nie dało się niko­mu wyprzedz­ić. Zawody podob­nie jak poprzed­nie edy­c­je roze­gra­no w Are­nie Rafako.

 

Do wal­ki o pry­mat w mieś­cie zgłosiło się w tym roku 15 zespołów, których zakłady mają swo­ją siedz­ibę w Raci­borzu. Wszys­tkie te ekipy podzielono na cztery grupy, w których gra­no sys­te­mem każdy z każdym, a następ­nie po dwie najlep­sze drużyny z każdej grupy awan­sowały do dal­szych roz­gry­wek. Sobotę poświę­cono na roz­gry­w­ki grupowe, a w niedzielę wyło­niono najlep­sze teamy III edy­cji zawodów.

 

Gr. A
Komen­da Powia­towa Policji — Sąd Rejonowy 2:1 (25:23, 25:27, 16:14)
Komen­da Powia­towa Policji — Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2:0 (25:20, 25:14)
Sąd Rejonowy — Koltech Sp. z o.o. 2:0 (25:18, 25:8)
Komen­da Powia­towa Policji — Koltech Sp. z o.o. 2:0 (25:16, 25:13)
Sąd Rejonowy — Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2:0 (25:19, 25:23)
Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa — Koltech Sp. z o.o. 2:0 (25:13, 25:17)

 

Koń­cowa kole­jność: 1. KPP Racibórz, 2. Sąd Rejonowy, 3. PWSZ, 4. Koltech

 

Gr. B.

Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej — Urząd Mias­ta 1:2 (25:18, 15:25, 13:15)
Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej — Henkel Sp. z o.o. 2:0 (25:13, 25:11)
Urząd Mias­ta — Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej 1:2 (21:25, 25:17, 15:17)
Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej — Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej 2:1 (27:25, 21:25, 15:11)
Urząd Mias­ta — Henkel Sp. z o.o. 2:0 (25:17, 25:19)
Henkel Sp. z o.o. — Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej 0:2 (12:25, 10:25)

 

Koń­cowa kole­jność: 1. KP PSP, 2. ŚOSG, 3. UM, 4. Henkel

 

Gr. C.
Rafako S.A. — SGL Car­bon Pol­s­ka S.A. 1:2 (25:17, 23:25, 13:15)
Rafako S.A. — ZPC Mieszko S.A. 2:0 (25:15, 25:4)
SGL Car­bon Pol­s­ka S.A. — Zakład Woodociągów i Kanal­iza­cji 2:0 (25:7, 25:20)
Rafako S.A. — Zakład Woodociągów i Kanal­iza­cji 2:0 (25:10, 25:18)
SGL Car­bon Pol­s­ka S.A. — ZPC Mieszko S.A 2:0 (25:15, 25:19)
ZPC Mieszko S.A. — Zakład Woodociągów i Kanal­iza­cji 1:2 (26:24, 23:25, 14:16)

 

Koń­cowa kole­jność: 1. SGL Car­bon, 2. Rafako, 3. ZWiK, 4. Mieszko

 

Gr.D.

Zakład Karny — Zakład Popraw­czy i Schro­nisko dla Nielet­nich 1:2 (25:22, 20:25, 13:15)
Zakład Karny — Zespół Szkół Mechan­icznych 2:1 (25:15, 20:25, 15:9)
Zakład Popraw­czy i Schro­nisko dla Nielet­nich — Zespół Szkół Mechan­icznych 2:0 (25:17, 25:17)

 

Koń­cowa kole­jność: 1. ZPiS­dN, 2. ZK, 3. ZSM

 

Ćwierć­fi­nały:

ZPiS­dN – ŚOSG 2:1 (22:25; 25:13; 15:5)
SGL Car­bon – Sąd Rejonowy 2:0 (25:17; 25:18)
KP PSP – Rafako 0:2 (9:25; 20:25)
Komen­da Powia­towa Policji – Zakład Karny 0:2 (19:25; 18:25)

 

Mecze o pra­wo gry o V miejsce:

Sąd Rejonowy – ŚOSG 0:2 (16:25; 17:25)
KP PSP – Komen­da Powia­towa Policji 0:2 (22:25; 25:27)

 

Pół­fi­nały:

ZPiS­dN – SGL Car­bon 2:1 (19:25; 25:22; 15:10)

Rafako – Zakład Karny 2:0 (28:26; 25:21)

 

Mecz o VII miejsce:

Sąd Rejonowy — KP PSP 0:2 (w.o.)

 

Mecz o V miejsce:
ŚOSG – Komen­da Powia­towa Policji 2:1 (21:25; 25:20; 15:8)

 

Mecz o III miejsce:

Zakład Karny – SGL Car­bon 1:2 (25:22; 11:25; 15:17)

 

Finał:

Rafako – ZPiS­dN 2:0 (26:24; 25:18)

 

Kole­jność koń­cowa:
1. Rafako S.A
2. ZPiS­dN
3. SGL Car­bon
4. Zakład Karny
5. Straż Granicz­na
6. Komen­da Powia­towa Policji
7. Państ­wowa Straż Pożar­na
8. Sąd Rejonowy

 

MVP Turnieju: Grze­gorz Dobrza­ńs­ki (ZPiS­dN)

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content