02.03.2013 II Bieg Twardziela o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz (Arbore­tum, 11.00)
02.03.2013 Mecz II ligi siatkarzy: KS AZS Rafako Racibórz — KS Spodek Katow­ice (Are­na Rafako, 17.00)
03.03.2013 Liga żaków (Are­na Rafako, 8.00)
03.03.2013 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako, 11.00)
03.03.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, 19.00)
04.03.2013 Finał miejs­ki siatków­ki chłopców szkół śred­nich (Are­na Rafako, 10.00)
06.03.2013 Finał miejs­ki siatków­ki dziew­cząt szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, 10.00)
09–10.03.2013 III Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz (Are­na Rafako, 8.00)
11.03.2013 Aka­demick­ie Mis­tr­zost­wa Śląs­ka Kobi­et w siatków­ce (Are­na Rafako, 17.00)
12.03.2013 Pił­ka ręcz­na dziew­cząt — roz­gry­w­ki rejonowe (Are­na Rafako, 10.00)
17.03.2013 Liga żaków (Are­na Rafako, 8.00)
17.03.2013 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako, 11.00)
20.03.2013 Gry i zabawy — roz­gry­w­ki wojew­ódzkie (Are­na Rafako, 10.00)
21.03.2013 Pił­ka ręcz­na chłopców — roz­gry­w­ki wojew­ódzkie (Are­na Rafako, 10.00)
22.03.2013 Turniej Pił­ki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Komen­dan­ta Śląskiego Odd­zi­ału Straży Granicznej (Are­na Rafako, 11.00)
23.03.2013 RTP Unia Racibórz — GOSiR Piaseczno (Sta­dion OSiR, 15.00)
24.03.2013 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako, 11.00)
25.03.2013 IX Makrore­gion­al­ny Turniej Pił­ki Nożnej Dziew­cząt (Are­na Rafako, 8.00)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content