02–03.02.2013 I Ogólnopol­s­ki Turniej Tań­ca Towarzyskiego (Are­na Rafako, 9.00)
04.02.2013 Liga szkol­na — koszykówka chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, 10.00)
05.02.2013 Liga szkol­na — koszykówka chłopców szkół śred­nich (Are­na Rafako, 10.00)
07.02.2013 Liga szkol­na — siatkówka dziew­cząt szkół śred­nich (Are­na Rafako, 10.00)
08.02.2013 Turniej gier i zabaw szkół pod­sta­wowych (Are­na Rafako, 10.00)
08.02.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafko, 20.00)
09.02.2013 Mecz III ligi koszykarzy RKK Racibórz — MOSM Bytom (Are­na Rafako 13.00)
09.02.2013 Mecz II ligi siatkarzy: KS AZS Rafako — Politech­ni­ka Opol­s­ka (Are­na Rafako, 17.00)
10.02.2013 Turniej piłkars­ki chłopców U11 (Are­na Rafako, 8.00)
14.02.2013 Gry i zabawy dla dzieci w ramach akcji “Zima w mieś­cie 2013” (Are­na Rafako, 10.00)
16.02.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, 19.00)
17.02.2013 GP Pol­s­ki w Ska­ta (Are­na Rafako, 10.00)
17.02.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, 19.00)
21.02.2013 Między­nar­o­dowy Turniej Juniorek w piłce ręcznej o Puchar Starosty Raci­borskiego (Are­na Rafako, 9.00)
22.02.2013 Turniej Piłkars­ki Komendy Powia­towej Policji w Raci­borzu (Are­na Rafako, 8.00)
22.02.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, 20.00)
23.02.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, 19.00)
24.02.2013 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, 17.00)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content