W sobotę 22 grud­nia w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR “Are­na Rafako” roze­gra­no I Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach wzięło udzi­ał ośmiu zawod­ników, spośród których najlep­szy okazał się Krzysztof Grab.

 

 

I Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego roz­gry­wano sys­te­mem każdy z każdym i gra­no po trzy sety w każdym meczu, co oznacza­ło że mogą paść tylko dwa rodza­je wyników, 2:1 lub 3:0. Każdy z graczy roze­grał w sum­ie 21 setów, które wyłoniły zwycięzcę. Jako jedyny wszys­tkie swo­je mecze wygrał Krzysztof Grab, pokonu­jąc wszys­t­kich rywali po kolei 3:0. Na drugim miejs­cu upla­sował się Jan Smere­ka (pięć zwycięstw, dwie poraż­ki), a trze­cią lokatę zajął Mirosław Jaskot (cztery wygrane przy trzech porażkach). Podob­nym sto­sunkiem meczów mogli pochwal­ić się także czwarty Mar­i­an Cebo oraz pią­ty Alek­sander Borkows­ki, ale w bezpośred­nich poje­dynkach okaza­li się słab­si od Mirosława Jaskota.

Podi­um zawodów:

I miejsce: Krzysztof Grab
II miejsce: Jan Smere­ka
III miejsce: Mirosław Jaskot

Po zakończe­niu zawodów sin­glowych roze­gra­no także szy­b­ki turniej deblowy. Zawod­ni­cy wylosowali sobie part­nerów deblowych, a następ­nie roze­grali po trzy mecze. W turnieju deblowym zwyciężyła para Krzysztof Grab/Aleksander Borkowski.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content