Już w najbliższą sobotę (8 wrześ­nia) na Lodowisku Pias­tor Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu odbędzie się Otwarty Między­nar­o­dowy Turniej Street­ball Mężczyzn (zespoły trzyosobowe).

Zawody zostaną roze­grane w ramach pro­jek­tu “Sport dla wszys­t­kich”, który real­i­zowany jest przez OSiR przy udziale środ­ków z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państwa.

Początek turnieju zaplanowano na godz­inę 9.30. Zapisy do zawodów w sobotę 8 wrześ­nia od godziny 8.30 do 9.15 lub oso­biś­cie w hali Are­na Rafako oraz OSiR przy ul. Zamkowej 4 do piątku do godz. 14.00.

Każdy uczest­nik turnieju otrzy­ma pamiątkową koszulkę, a na najlep­sze zespoły czeka­ją nagrody w postaci sprzę­tu sportowego.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content