01.07.2012 Turniej Piłkars­ki Drużyn Ama­tors­kich — I i II kole­j­ka (Orlik G3, 10.30)
02.07.2012
42 Maratony w 42 Dni — mara­ton wokół sta­dionu OSiR (ul. Zamkowa 4, g. 11.00)
08.07.2012 Turniej Piłkars­ki Drużyn Ama­tors­kich — III i IV kole­j­ka (Orlik G3, 10.30)
09.07.2012 Turniej Bry­dża Sportowego (Hala OSiR, g. 17.00)
12.07.2012 Spar­ing piłkars­ki kobi­et RTP Unia — Mitech Żywiec (ul. Zamkowa 4, g. 11.00)
14.07.2012 Spar­ing piłkars­ki kobi­et RTP Unia — Druży­na Mężczyzn z Podokręgu Racibórz (ul. Zamkowa 4, g. 15.00)
15.07.2012 Turniej Piłkars­ki Drużyn Ama­tors­kich — V i VI kole­j­ka (Orlik G3, 10.30)
15.07.2012 Wojew­ódzkie Świę­to Policji (Lodowisko OSiR, g. 15.00)
18.07.2012 Spar­ing piłkars­ki kobi­et RTP Unia — AZS UJ Kraków (ul. Zamkowa 4, g. 18.00)
18.07.2012 Tren­ing Nordic Walk­ing (ul. Zamkowa 4, g. 18.30)
20–22.07.2012 Poka­zowe trenin­gi reprezen­tacji Pol­s­ki rug­by na wózkach (Hala OSiR, ul. Łąkowa 31)
21.07.2012
Tren­ing Nordic Walk­ing (ul. Zamkowa 4, 8.30 — gru­pa rekrea­cyj­na, 9.45 — gru­pa fit­ness)
22.07.2012
Turniej Piłkars­ki Drużyn Ama­tors­kich — VII i VIII kole­j­ka (Orlik G3, 10.30)
25.07.2012
Tren­ing Nordic Walk­ing (ul. Zamkowa 4, g. 18.30)
28.07.2012 Tren­ing Nordic Walk­ing (ul. Zamkowa 4, 8.30 — gru­pa rekrea­cyj­na, 9.45 — gru­pa fit­ness)
29.07.2012 Turniej Piłkars­ki Drużyn Ama­tors­kich — VIII i IX kole­j­ka (Orlik G3, 10.30)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content