Michał Rabi­asz okazał się najlep­szy w roze­granym w min­iony week­end turnieju tenisowym. Zawody, które w dni­ach 9–10.06.2012 odbyły się na kor­tach OSiR przy ul. Zamkowej 4 przy­ciągnęły 10 zawodników. 

Gracze zostali podzie­leni na dwie grupy, w których wal­ka toczyła się sys­te­mem każdy z każdym.

Do grupy I trafili: Zbig­niew Smere­ka, Jan Smere­ka, Arka­diusz Erd, Dar­iusz Kwapik oraz Adam Stępień (ostate­cznie zawod­nik wyco­fał się z turnieju). Z kolei w grupie II zmierzyli się ze sobą Piotr Adamek, Leszek Dwor­nic­ki, Grze­gorz Kozieł, Dar­iusz Orlińs­ki i Michał Rabi­asz. Po roze­gra­niu kom­ple­tu meczów do pół­fi­nałów awan­sowało po dwóch najlep­szych zawod­ników z każdej grupy: Jan Smere­ka, Zbig­niew Smere­ka, Michał Rabi­asz i Dar­iusz Orliński.

Zawod­ni­cy oraz orga­ni­za­torzy uznali, że finał zostanie roze­grany w niedzielę i będzie grany sys­te­mem każdy z każdym. Najlepiej spisał się Michał Rabi­asz, który wygrał wszys­tkie swo­je spotka­nia. Pozostali zawod­ni­cy nawza­jem się ogry­wali, więc orga­ni­za­torzy całej trójce przyz­nali miejsce II.

Koń­cowa kole­jność:
1. Michał Rabi­asz
2. Jan Smere­ka
2. Zbig­niew Smere­ka
2. Dar­iusz Orliński

CategoryBez kategorii

Michał Rabi­asz okazał się najlep­szy w roze­granym w min­iony week­end turnieju tenisowym. Zawody, które w dni­ach 9–10.06.2012 odbyły się na kor­tach OSiR przy ul. Zamkowej 4 przy­ciągnęły 10 zawodników. 

Gracze zostali podzie­leni na dwie grupy, w których wal­ka toczyła się sys­te­mem każdy z każdym.

Do grupy I trafili: Zbig­niew Smere­ka, Jan Smere­ka, Arka­diusz Erd, Dar­iusz Kwapik oraz Adam Stępień (ostate­cznie zawod­nik wyco­fał się z turnieju). Z kolei w grupie II zmierzyli się ze sobą Piotr Adamek, Leszek Dwor­nic­ki, Grze­gorz Kozieł, Dar­iusz Orlińs­ki i Michał Rabi­asz. Po roze­gra­niu kom­ple­tu meczów do pół­fi­nałów awan­sowało po dwóch najlep­szych zawod­ników z każdej grupy: Jan Smere­ka, Zbig­niew Smere­ka, Michał Rabi­asz i Dar­iusz Orliński.

Zawod­ni­cy oraz orga­ni­za­torzy uznali, że finał zostanie roze­grany w niedzielę i będzie grany sys­te­mem każdy z każdym. Najlepiej spisał się Michał Rabi­asz, który wygrał wszys­tkie swo­je spotka­nia. Pozostali zawod­ni­cy nawza­jem się ogry­wali, więc orga­ni­za­torzy całej trójce przyz­nali miejsce II.

Koń­cowa kole­jność:
1. Michał Rabi­asz
2. Jan Smere­ka
2. Zbig­niew Smere­ka
2. Dar­iusz Orliński

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content