01.05.2012 Wys­tawa Old­timerów i pojazdów mil­i­tarnych — His­to­rycz­na majówka w Raci­borzu (pl. Dłu­gosza 10.00)
03.05.2012 Bieg bez granic (pl. Dłu­gosza 15.00)
05.05.2012 Otwar­cie ścieżek rowerowych (Dziedziniec Zamku 10.00) i piknik przy Are­nie Rafako (12.00–15.00)
09.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR 18.30)
10.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gaj z trenerem” (Park Zamkowy 18.00)
12.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gam, bo lubię” (Sta­dion OSiR 9.30)
12.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR, 8.30 i 9.45)
12–13.05.2012 Turniej Mis­trzów Miast Śląs­kich w koszyków­ce (Are­na Rafako)
13.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gaj z trenerem” (Park Zamkowy 10.00)
17.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gaj z trenerem” (Park Zamkowy 18.00)
17.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR 18.30)
19.05.2012 Pol­s­ka Bie­ga (Sta­dion OSiR — Park Zamkowy, 10.00)
19.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR 8.30 i 9.45)
19.05.2012 Mini turniej rug­by na wózkach (Are­na Rafako, g. 15.00)
20.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gaj z trenerem” (Park Zamkowy 10.00)
20.05.2012 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako 13.30)
23.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR 18.30)
24.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gaj z trenerem” (Park Zamkowy 18.00)
26.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR 8.30 i 9.45)
26.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gam, bo lubię” (Sta­dion OSiR 9.30)
26.05.2012 Turniej siatkars­ki dzieci i młodzieży (Are­na Rafako)
26.05.2012 Bieg pro­fi­lak­ty­czny (pl. Dłu­gosza 10.45)
27.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­gaj z trenerem” (Park Zamkowy 10.00)
27.05.2012 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako 13.30)
30.05.2012 Spar­taki­a­da Przed­szko­laków (Are­na Rafako, 9.30)
30.05.2012 IX Międzyszkolne Halowe Zawody Szy­bow­ców Sty­ropi­anowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz (Are­na Rafako 14.00)
30.05.2012 Nordic Walk­ing (Sta­dion OSiR 18.30)
31.05.2012 Tren­ing biegowy “Bie­ga z trenerem” (Park Zamkowy 18.00)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content