Komen­da Powia­towa Policji w Raci­borzu zwyciężyła w tegorocznym Turnieju Pił­ki Nożnej Halowej o Puchar Komen­dan­ta Śląskiego Odd­zi­ału Straży Granicznej. Na drugim miejs­cu upla­sował się Zakład Karny. Gospo­darze zawodów znaleźli się tuż za podium.

W turnieju wzięło udzi­ał pięć zespołów (KPP Racibórz, Zakład Karny, Straż Miejs­ka, Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej, Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej), które roze­grały po cztery mecze sys­te­mem każdy z każdym. Koń­cowa kole­jność została ustalona na pod­staw­ie tabeli.

Zwycięs­ka druży­na grała w składzie: Piecha, Wal­lach, Wil­ińs­ki, Now­ińs­ki, Kurpis, Herok, Skwarec­ki, Bed­nars­ki, Klimek.

KPP Racibórz — ŚOSG 2:1
KP PSP — ZK 1:2
KPP Racibórz — Straż Miejs­ka 9:0
ŚOSG — KP PSP 1:1
ZK — Straż Miejs­ka 9:0
KPP Racibórz — KP PSP 1:0
ZK — ŚOSG 3:0
Straż Miejs­ka — KP PSP 0:5
KPP Racibórz — ZK 5:3
ŚOSG — Straż Miejs­ka 5:1

Koń­cowa kolejność:

1. Komen­da Powia­towa Policji Racibórz
2. Zakład Karny
3. Komen­da Powia­towa Państ­wowej Straży Pożarnej
4. Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej
5. Straż Miejska

Nagrody indy­wid­u­alne:
MVP: Jacek Herok (KPP Racibórz)
Król strzel­ców: Paweł Kar­czews­ki (ZK)
Najlep­szy bramkarz: Tomasz Kurpis (KPP Racibórz)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content