ZSO nr 1 z Raci­borza ponown­ie najlep­szy w roz­gry­wkach pił­ki nożnej dziew­cząt szkół śred­nich. Zawod­nicz­ki z “Kasprow­icza” pokon­ały po golu Mar­tyny Mali­nowskiej w finale zawod­nicz­ki ZSZ z Raci­borza i obroniły wywal­czony przed rok­iem tytuł. Zwycięs­ki zespół zagrał w składzie: Julia Klinik, Domini­ka Taraszewicz, Mag­dale­na Jaworows­ka, Mar­ty­na Mali­nows­ka, Alic­ja Gadec­ka, Pauli­na Nowak, Ewa Sta­nia, Moni­ka Mie­limon­ka, Katarzy­na Grze­lak, Karoli­na Schinke.

Kom­plet wyników VIII Makrore­gion­al­nego Turnieju Pił­ki Nożnej Halowej Dziew­cząt szkół średnich:

Faza elim­i­na­cyj­na (grupowa):

ZSO nr 1 Racibórz — ZSZ II Racibórz 1:0
Bram­ka: Gadecka

ZSOMS Racibórz — ZST Ryb­nik 5:1
Bram­ki: Jaru­ga (4), Herud — Wyrobek

ZSM Głubczyce — Gim­nazjum nr 1 Racibórz 0:0

ZSE Racibórz — I LO Kędzierzyn-Koźle 0:0

ZST Ryb­nik — ZSBiRR Racibórz 1:0
Bram­ka: Wyrobek

Gim­nazjum nr 1 Racibórz — II LO Kędzierzyn-Koźle 0:5
Bram­ki: Hama­da (3), Der­dak, Schega

I LO Kędzierzyn-Koźle — ZSZ I Racibórz 0:3
Bram­ki: Zygla (2), Sinica

ZSBiRR Racibórz — ZSOMS Racibórz 0:4
Bram­ki: Jaru­ga (2), Nau­mow­icz (2)

ZSM Głubczyce — II LO Kędzierzyn-Koźle 0:0

ZSZ I Racibórz — ZSE Racibórz 4:0
Bram­ki: Jasi­ak (2), Reżny, Krupa

 

Ćwierć­fi­nały:

ZSO nr I Racibórz — ZST Ryb­nik 5:0
Bram­ki: Taraszews­ka (3), Klinik (2)

ZSOMS Racibórz — ZSZ II Racibórz 2:0
Bram­ki: Jaru­ga, Naumowicz

II LO Kędzierzyn-Koźle — I LO Kędzierzyn-Koźle 2:0
Bram­ki: Hama­da (2)

ZSZ I Racibórz — ZSM Głubczyce 2:0
Bram­ki: Jasi­ak, Nieborowska

 

Pół­fi­nały:

ZSO nr 1 Racibórz — ZSOMS Racibórz 0:0, k. 2:1
Karne: Klinik, Taraszews­ka — Szc­zot­ka (Jaru­ga, Proksza — pudło)

II LO Kędzierzyn-Koźle — ZSZ I Racibórz 1:2
Bram­ki: Szew­czak — Zygla (2)

Mecz o III miejsce:

II LO Kędzierzyn-Koźle — ZSOMS Racibórz 2:0
Bram­ki: Hama­da (2)

Finał:

ZSO nr 1 Racibórz — ZSZ I Racibórz 1:0
Bram­ki: Malinowska

Nagrody indy­wid­u­alne:

MVP: Natalia Hama­da (II LO Kędzierzyn-Koźle)
Najlep­sza bramkar­ka: Julia Klinik (ZSO nr 1 Racibórz)
Królowa strzel­czyń: Mar­ty­na Jaru­ga (ZSOMS Racibórz)
Puchar Fair­Play: ZSZ Racibórz

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content