02.03.2012 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, g. 20.00)
03.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Roth, g. 10.00)
03.03.2012 Mecz II ligi siatkarzy KS AZS Rafako — AZS Politech­ni­ka Opol­s­ka Cemen­tow­n­ia Odra S.A.(Arena Rafako, g. 17.00)
03.03.2012 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, g. 19.00)
04.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Zamkowy, g. 10.00)
04.03.2012 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako, g. 13.20)
04.03.2012 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, g. 19.00)
07.03.2012 Liga szkol­na — koszykówka chłopców szkół śred­nich (Are­na Rafako, g. 9.30)
09.03.2012 Liga szkol­na — pił­ka ręcz­na chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, g. 11.00)
09.03.2012 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, g. 20.00)
10.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Roth, g. 10.00)
10.03.2012 Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz — roz­gry­w­ki grupowe (Are­na Rafako, g. 8.00)
10.03.2012 Bieg Przeła­jowy w Arbore­tum Bramy Morawskiej (kom­pleks leśny “Obo­ra”, g. 11.00)
11.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Zamkowy, g. 10.00)
11.03.2012 Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz — roz­gry­w­ki pucharowe (Are­na Rafako, g. 11.00)
11.03.2012 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, g. 19.00)
12.03.2012 Liga szkol­na — finał miejs­ki w siatków­ce chłopców szkół śred­nich (Are­na Rafako, g. 9.30)
12.03.2012 Liga szkol­na — siatkówka dziew­cząt szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, g. 15.00)
14.03.2012 Turniej piłkars­ki dziew­cząt szkół śred­nich (Are­na Rafako, g. 9.30)
16.03.2012 Aka­demick­ie Mis­tr­zost­wa Śląs­ka w Piłce Ręcznej (Are­na Rafako, g. 8.00)
17.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Roth, g. 10.00)
18.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Zamkowy, g. 10.00)
18.03.2012 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako, g. 13.20)
18.03.2012 Halowa Liga Pił­ki Nożnej (Are­na Rafako, g. 19.00)
19.03.2012 Liga szkol­na — roz­gry­w­ki rejonowe w siatków­ce chłopców i dziew­cząt szkół śred­nich (Are­na Rafako, g. 9.30)
19.03.2012 Liga szkol­na — koszykówka chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, 15.00)
21.03.2012 Liga szkol­na — roz­gry­w­ki rejonowe w siatków­ce chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, g. 9.30)
23.03.2012 Liga szkol­na — pół­fi­nał wojew­ódz­ki gier i zabaw szkół pod­sta­wowych (Are­na Rafako, g. 11.00)
24.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Roth, g. 10.00)
24.03.2012 Turniej sportowy Służb Mundurowych (Are­na Rafako, g. 9.00)
24.03.2012 Impreza rekrea­cyj­na Nordic Walk­ing (Park Zamkowy)
25.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Zamkowy, g. 10.00)
25.03.2012 Brook­lyn Bas­ket Liga (Are­na Rafako, g. 14.00)
26.03.2012 Liga szkol­na — pół­fi­nał wojew­ódz­ki w piłce ręcznej chłopców szkół śred­nich (Are­na Rafako, g. 9.30)
26.03.2012 Aka­demick­ie Mis­tr­zost­wa Śląs­ka w siatków­ce (Are­na Rafako, g. 17.00)
28.03.2012 Liga szkol­na — roz­gry­w­ki rejonowe w koszyków­ce chłopców szkół gim­naz­jal­nych (Are­na Rafako, g. 9.30)
30.03.2012 Pół­fi­nał wojew­ódz­ki w piłce siatk­wej chłopców szkół śred­nich (Are­na Rafako, g. 11.00)
31.03.2012 Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Juniorów Niesłyszą­cych i Sła­bosłyszą­cych w piłce siatkowej (Are­na Rafako, g. 9.00)
31.03.2012 Tren­ing biegowy (Park Roth, g. 10.00)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content