W dniu 21.02.2012 w Sali Błęk­it­nej Urzę­du Mias­ta Racibórz odbyło się spotkanie orga­ni­za­cyjne doty­czące kole­jnej edy­cji siatkars­kich zma­gań zakładów pra­cy i służb mundurowych. Na spotka­niu przed­staw­iciele zespołów przeprowadzili losowanie grup i ustalili har­mono­gram rozgrywek.

Podzi­ał na grupy:

A: SGL Car­bon, PWSZ, KPP Racibórz (Polic­ja), Koltech sp. z o.o.
B: Rafako S.A., Zakład Wodociągów i Kanal­iza­cji, Zespół Szkół Mechan­icznych, Zakład Karny
C: KP PSP Racibórz (Straż Pożar­na), Henkel sp. z o.o., Urząd Mias­ta Racibórz, Zakład Popraw­czy i Schro­nisko dla Nielet­nich
D: Sąd Rejonowy Racibórz, Śląs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej, Zespół Szkół Zawodowych, MOW Rudy.

Turniej zaplanowano na 10–11.03.2012. Sobot­nie zma­ganie podzielono na dwie tury: 8.00–14.00 roz­gry­w­ki grupowe A i B, 14.00–20.00 roz­gry­w­ki grupowe C i D. W niedzielę mecze ćwierć­fi­nałowe rozpoczną się o godzinie 11.00.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content