Sebastian Świderski na Festynie Szlachetnej Paczki w Raciborzu!

Szla­chet­na Pacz­ka Racibórz, Prezy­dent Mias­ta Racibórz, RTP Unia oraz OSiR Racibórz zaprasza­ją mieszkańców mias­ta na Fes­tyn Szla­chet­nej Pacz­ki. Impreza odbędzie się 13.11.2011 w Are­nie Rafako przy ul. Łąkowej 31.

Głównym punk­tem pro­gra­mu będzie mecz piłkars­ki pomiędzy kobiecym zespołem RTP Unia Racibórz (Mis­trzynie Pol­s­ki) a Drużyną SuperW, w barwach której wys­tąpią m.in. Jacek Trze­ci­ak i Sebas­t­ian Świderski.

Poza tym zaprezen­tu­ją się m.in.: Dren­gowie znad Górnej Odry, zespół tań­ca ori­en­tal­nego Gru­pa Tahiry oraz wielu innych wykonawców.

Dodatkowo przewidziano sporo atrakcji dla najmłod­szych uczest­ników Festynu.

Serdecznie zaprasza­my!

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content