W roze­granym 3.09.2011 r. w hali OSiR “Are­na Rafako” Turnieju Siatkarskim Kobi­et o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz najlep­sze okaza­ły się siatkar­ki Tau­ronu MKS Dąbrowa Gór­nicza, które wygrały oba swo­je spotka­nia. Cały turniej dostar­czył zgro­mad­zonym kibi­com wielu emocji i wrażeń. Na parkiecie moż­na było podzi­wiać najlep­sze pol­skie siatkar­ki z Mag­daleną Śli­wą i Karoliną Ciaszkiewicz na czele, a także reprezen­tan­t­ki Bel­gii czy siatkar­ki z USA. Przeprowad­zony w sym­pa­ty­cznej atmos­ferze turniej był pier­wszym, na tak wysokim poziomie, roze­granym w Raci­borzu. Orga­ni­za­torzy już myślą o kole­jnym w przyszłym sezonie.

Pół­fi­nały:

Sile­sia Vol­ley Mysłowice/Chorzów — Tau­ron MKS Dąbrowa Gór­nicza 0:3 (18:25, 17:25, 25:27)

BKS Aluprof Biel­sko-Biała — PLKS Pszczy­na 3:2 (25:21, 26:24, 22:25, 19:25, 15:12)

Mecz o III miejsce:

Sile­sia Vol­ley Mysłow­ice-Chorzów — PLKS Pszczy­na 3:2 (29:27, 18:25, 21:25, 28:26, 15:10)

Finał:

Tau­ron MKS Dąbrowa Gór­nicza — BKS Aluprof Biel­sko — Biała 3:1 (25:21, 25:22, 21:25, 25:14)

Tau­ron MKS: Skowrońs­ka, Żebrows­ka, Liniars­ka, Nuszel, Śli­wa, Lis, Urban (libero) oraz Ści­ur­ka i
Dirickx.
BKS Aluprof:
Ponikows­ka, Łyszkiewicz, Ciaszkiewicz, Licht­man, Pelc, Ciaszkiewicz, Vin­de­voghel,
Matu­si­ak (libero) oraz Mazurkiewicz.

Koń­cowa kolejność:

1. Tau­ron MKS Dąbrowa Gór­nicza
2. BKS Aluprof Biel­sko-Biała
3. Sile­sia Vol­ley Mysłowice/Chorzów
4. PLKS Pszczyna

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content