11.07.2011 Kore­spon­den­cyjne Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w Bry­dżu Sportowym (Hala OSiR, godz­i­na 17.00)

15.07.2011 Pier­wszy tren­ing Nordic Walk­ing z OSiR-em. (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 18.15)

28.07.2011 Spar­ing Kobi­et RTP Unia — Banik Ostra­va (Sta­dion OSiR, godz. 18.00)

29.07.2011 Trenin­gi Nordic Walk­ing (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 17.00 i 18.30)

30.07.2011 Trenin­gi Nordic Walk­ing (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 9.00 i 10.30)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content