Już po raz XII śmi­ałkowie na włas­noręcznie wybu­dowanych plat­for­ma­ch pły­wa­ją­cych przemierzać będą meandry Odry, tym razem pod hasłem “Odra rzeką wspól­nej tros­ki, pro­mu­je­my nasze mias­ta i wios­ki”. Ideą imprezy jest nie tylko wspól­na zabawa, ale przede wszys­tkim pro­moc­ja Odry i jej walorów rekrea­cyjnych i turystycznych.

Start imprezy już trady­cyjnie odbędzie się w Raci­borzu w dniu 18 czer­w­ca (sob­o­ta) o godzinie 12.00. Zało­gi “pły­wadeł” będą miały do poko­na­nia dys­tans 42 km. Trasa dwud­niowego spły­wu biec będzie przez nado­drza­ńskie miejs­cowoś­ci Turze – Przewóz – Dzier­gow­ice – Bier­awa, z metą w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie pier­wsze “pły­wadła” powin­ny dotrzeć w niedzielę (19.06.) około godziny 15.00.

Serdecznie zaprasza­my!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content