01.06.2011 Gim­naz­ja­da (Sta­dion PWSZ, w razie nie­pogody Hala OSiR, godz. 8.00)

06.06.2011 “V Raci­bors­ki Bieg Pro­fi­lak­ty­czny” (Park Zamkowy, godz. 9.30)

10–12.06.2011 Między­nar­o­dowy Turniej w Kręglach Klasy­cznych z okazji Jubileuszu XX-lecia Współpra­cy Part­ner­skiej Racibórz — Opava

11–12.06.2011 Turniej Mis­trzów Miast Śląs­kich w piłce siatkowej ama­torów (Hala OSiR, Sob­o­ta-Niedziela od 9.30)

11.06.2011 Bry­dżowy Turniej Teamów — IV Mis­tr­zost­wa Raci­borza (Hala OSiR, godz. 11.00)

13.06.2011 Kore­spon­den­cyjne Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w bry­dżu sportowym (Hala OSiR, godz. 17.00)

13–17.06.2011 Dni otwarte Fit­ness i Siłowni (18.00–22.00 — wstęp 5 zł)

13–21.06.2011 Imprezy sportowo — rekrea­cyjne dzieci i młodzieży ze szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów (Hala OSiR)

17.06.2011 Przegląd grup tanecznych Szkoły Tań­ca Lil­la House (Hala OSiR, godz. 17.00)

30.06.2011 Otwar­cie Lata 2011 przez Klu­by Osied­lowe — gry, zabawy, atrakc­je dla najmłod­szych zor­ga­ni­zowane przez raci­borskie Klu­by Osied­lowe (Kąpielisko “Obo­ra”)CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content