03.05.2011 “Bieg bez granic 10 km” (początek godz. 15.00 Pl. Długosza)

07.05.2011 Mis­tr­zost­wa Śląs­ka w sprint­er­skim biegu na ori­en­tację (Sta­dion OSiR)

07.05.2011 Deblowy Turniej Tenisowy Mężczyzn powyżej 35 lat (mecze elim­i­na­cyjne) (godz. 16.00 Hala OSiR)

08.05.2011 Deblowy Turniej Tenisowy Mężczyzn powyżej 35 lat (mecze finałowe) (godz.8.00 Hala OSiR)

13–15.05.2011 Obóz sportowy drużyny rug­by na wózkach inwalidz­kich (hala OSiR)

14.05.2011 “Pol­s­ka Bie­ga 2011”

16.05.2011 Pol­sko — Czeskie zma­gania sportowo — naukowe: Turniej Halowej Pił­ki Nożnej z konkursem o fau­nie, florze i atrakc­jach turysty­cznych regionu, poprzed­zone  mini-kon­fer­encją pra­sową z piłkarza­mi (Hala OSiR)

18.05.2011 Mecz piłkars­ki kobi­et RTP Unia Racibórz — Reprezen­tac­ja Słowenii (Sta­dion OSiR godz­i­na 17.00)

25.05.2011 Raci­bors­ka Przed­szko­la­da (hala OSiR)

28.05.2011 “V Raci­bors­ki Bieg Profilaktyczny”

28.05.2011 Turniej sportowy o Puchar Preze­sa ZPC Mieszko (hala OSiR, godz. 9.00)

 

Pokazy kaskader­skie (Sta­dion OSiR) zostały prze­nie­sione na czer­wiec — dokład­ną datę poz­namy w najbliższym czasie.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content