W ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży Akc­ja “Zima 2011” Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z ofer­ty Ośrodka:

1. Hala sportowa ul. Łąkowa 33

Poniedzi­ałek 17.01.2011

8.00 — 13.00 (Turniej piłkars­ki — szkoły podstawowe)

Sob­o­ta 22.01.2011

8.00 — 15.00 (Pro­mo­cyjnie dla dorosłych Fit­ness, siłow­n­ia, sauna (wszys­tko po 5 zł/h), badminton(15zł/h), dzieci za darmo)

Niedziela 23.01.2011

8.00 — 12.00 (Pro­mo­cyjnie dla dorosłych Fit­ness, siłow­n­ia, sauna (wszys­tko po 5 zł/h), badminton(15zł/h), dzieci za darmo)

Poniedzi­ałek 24.01.2011

8.00 — 13.00 (Turniej piłkars­ki — gimnazja)

Piątek 28.01.2011

8.00 — 13.00 Uroczyste zakończe­nie akcji Zima w mieś­cie
13.00 — 16.00 (Turniej bad­mintona — pod­stawów­ki + gimnazja)

Sob­o­ta 29.01.2011

8.00 — 15.00 (Pro­mo­cyjnie dla dorosłych Fit­ness, siłow­n­ia, sauna (wszys­tko po 5 zł/h), badminton(15zł/h), dzieci za darmo)

Niedziela 30.01.2011

8.00 — 12.00 (Pro­mo­cyjnie dla dorosłych Fit­ness, siłow­n­ia, sauna (wszys­tko po 5 zł/h), badminton(15zł/h), dzieci za darmo)

Obow­iązkowe obuwie zastępcze!

2. Lodowisko “Pias­tor” ul. Zamkowa 4

W okre­sie ferii zimowych lodowisko czynne:

od poniedzi­ałku do piątku:

9.00 — śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na,
11.00 — śliz­gawka bezpłat­na dla grup zor­ga­ni­zowanych z terenu Raci­borza
13.00 — śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na,
15.00 — śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na,
17.30 — śliz­gawka ogólnodostępna.

Sob­o­ta — niedziela:

9.00 – 9.45 — nau­ka jazdy na łyżwach dla dzieci (bezpłat­ny wstęp, odpłatne wypoży­cze­nie łyżew)
10.00 — śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na,
12.30 — śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na,
15.00 — śliz­gawka ogóln­o­dostęp­na,
17.30 — śliz­gawka ogólnodostępna, 

Ceny biletów na lodowisko:
- Wstęp dzieci i młodzież szkol­na — 5,00 zł.
- Wstęp dorośli — 6,00 zł.
- Wypoży­cze­nie łyżew — 5,00 zł.
- Ostrze­nie łyżew — 5,00 zł.

Zakończe­nie ferii zimowych — 28.01.2011 „Bal Prze­bier­ańców” godz. 15.00 impreza dla dzieci w wieku przed­szkol­nym szkol­nym (przed­szko­la i szkoły podstawowe)godz. 17.30 impreza dla młodzieży (gim­naz­ja i szkoły pon­adg­im­naz­jalne). Dzieciom i młodzieży biorącej udzi­ał w Balu Ośrodek udostęp­ni peru­ki, mas­ki, cza­pecz­ki, które po zakońc­zonej imprezie będą mogły wziąć do domu. 

3. Kręgiel­nia 4‑torowa w okre­sie ferii od poniedzi­ałku do piątku czyn­na w godzinach:

8.00 – 12.00 — wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych:
liczą­cych do 20 osób – 30 zł/1 godz. (4 tory)
liczą­cych powyżej 20 osób — 1,50 zł od osoby/1 godz. (4 tory)
Od 12.00 nau­ka w krę­gle bezpłat­na od poniedzi­ałku — piątku
17.00 – 22.00 — wstęp dla osób indy­wid­u­al­nych:
1 godz./1 tor – 12 zł 

Wyma­gane obuwie zastępcze (sportowe) — w ramach rez­erwacji nau­ka gry w kręgle.

4. Hala kor­towa — 12.00 — 14.00 — gra w tenisa ziem­nego bezpłat­na (od poniedzi­ałku do piątku).

Zaprasza­my

 

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH OBOWIĄZUJĄ CENY PODANE W INFORMATORZE URZĘDU MIASTA

ZIMA W MIEŚCIE 2011 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content