20 czer­w­ca br. o godz. 9.00 na sta­dion­ie OSiR przy ul. Zamkowej 4 w Raci­borzu odbędzie się Trans­graniczny Turniej Pił­ki Nożnej Tramp­karzy Starszych. Racibórz 2009. 

W turnieju uczest­niczyć będą drużyny: GKS Katow­ice, RKP Ryb­nik, OSiR — KP Unia Racibórz, Vitkow, MFK Havir­zov, Slavia Orłova. 

/Projekt orga­ni­zowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz Budże­tu Państ­wa “Przekracza­my Granice”/

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content